חנה אדמנית

כבר כשראיתי אותך במרחבי הייסבוק ידעתי שאת תהיי זו שמלווה אותי בצעדי הראשונים כעצמאית, קלטת אותי ואת האיכויות שלי מהרגע הראשון קשובה לקצב המתפתח וגם מושכת לגדול. תמיד מחזירה אותי לעצמי ולא משתמשת במה צריך ומה נכון. יודעת לשים אותי על התשוקה ולצרכים שלי ולמה שיש בי עכשיו. השלוב בין ההקשבה הרגישות ובין ההתלהבות והעשייה אותי באופן אישי מאוד מצמיח.